Neem contact op met

Eefje Voogd Makelaardij

Being

Amstelwood is een ontwikkeling van Being. Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwikkelaars realiseert Being duurzame gebieden die mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Ze zijn onder meer bekend van nhow Amsterdam RAI (het grootste nieuwbouwhotel van de Benelux), Mediavaert (het houthybride kantoor van DPG Media), BunkerToren (een 100 meter hoge woontoren in Eindhoven) en VDMA (een levendige stedelijke hub met woningen, kantoren, openbare ruimte mét stadsbos in Eindhoven). In Nederland is Being de eerste vastgoedontwikkelaar met een B Corp certificering. Want ze zijn ervan overtuigd dat we allemaal onderdeel zijn van something bigger. Voor meer informatie: www.being.nl

Veelgestelde Vragen

het gebouw

Amstelwood is een plan van ontwikkelaar Being om een duurzame houten woontoren op de hoek van de Ouderkerkerlaan en de Beneluxbaan te realiseren in Amstelveen.

Programma
Het programma van Amstelwood bestaat uit wonen, parkeren en een (nog nader te bepalen) openbare functie op de begane grond. Het beoogde woonprogramma omvat 55% koopwoningen en 45% huurwoningen. 75% van de totale hoeveelheid woningen bevindt zich in het middensegment en 25% is vrije sector, conform de Woonagenda Gemeente Amstelveen. Middensegment betekent dat de verkoop en verhuurprijzen worden gereguleerd door de gemeente.

Locatie en kansen
De locatie op de hoek van de Ouderkerkerlaan en de Beneluxbaan is een plek met veel potentie. Gelegen nabij de A9, het sneltramstation Ouderkerkerlaan, de snelbus naar Schiphol Airport om de hoek en het Stadshart op 10 minuten lopen, heeft de locatie een uitstekende bereikbaarheid en stadse kwaliteiten. Een enorme kans voor nieuwe stedelijkheid met ‘Amstelveense maat’. Op dit moment is er een tankstation en vervallen autogarage gevestigd op het plangebied. Amstelwood biedt de mogelijkheid om 131 woningen toe te voegen aan de overspannen woningmarkt van Amstelveen, waarvan 75% in het middensegment.

Doelstellingen
Het realiseren van extra woningen zorgt niet alleen voor een positieve economisch impuls binnen de omgeving, maar biedt ook mogelijkheden voor een gevarieerder woonklimaat. In Amstelwood kunnen verschillende typen woningen voor bijvoorbeeld starters, jonge gezinnen, stellen, singles en empty nesters worden gecreëerd. Zo bevordert Amstelwood de doorstroming binnen Amstelveen.

De zichtlocatie, op een markant punt bij het kruispunt van de Ouderkerkerlaan en Beneluxbaan, leent zich voor een “landmark”. Deze plek wordt ook specifiek benoemd in de gemeentelijke Hoogbouwvisie als potentiële hoogbouwlocatie. Het biedt een kans om de wijk en stad te profileren vanaf de A9. Daarnaast kan de woontoren een significante bijdrage leveren aan de Amstelveense bouwopgave, terwijl de groene omgeving intact blijft.

De hoofdentree komt aan de Ouderkerkerlaan. De ingang van de parkeergarage wordt ook voorzien aan de Ouderkerkerlaan, o.a. naar aanleiding van de eerdere participatiebijeenkomst en input van de buurt. Hierbij is rekening gehouden met de effecten op de verkeersbewegingen in de achterliggende wijk (Kierkegaardstraat).

hoogbouw

Amstelwood wordt maximaal 58 meter hoog. Dat zijn 16 verdiepingen bovenop de ondergrondse parkeergarage. Deze begrenzing in hoogte hangt samen met het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). De locatie ligt binnen het beperkingengebied van het LIB, waardoor een aantal randvoorwaarden gelden.

Er zijn bezonningstudies uitgevoerd in verschillende jaargetijden. Hieruit blijkt dat alleen schaduwwerking in de ochtenduren optreedt op de naastgelegen gebouwen en ruimschoots wordt voldaan aan de TNO eis. De bezonningsstudies zijn onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Hoogbouw heeft in de regel invloed op de wind in het gebied. Met ontwerpingrepen kan rekening worden gehouden met het effect van wind, bijvoorbeeld door reliëf in de gevel van het gebouw aan te brengen. Het is zelfs bij veel hogere gebouwen mogelijk om een prettig windklimaat te creëren. Wij zullen dit met de benodigde experts verder uitwerken.

woningen

In totaal 131 woningen, waarvan 72 koop en 59 huurwoningen

houtbouw

Bouwen met hout heeft tegenwoordig het imago dat het vooruitstrevend en innovatief is, maar feitelijk is het al eeuwenlang een veelgebruikte bouwmethode. Houten woontorens worden vandaag de dag voornamelijk in hybride vorm uitgevoerd: een combinatie van hout en beton. De kern (lift en trappen) en parkeergarage worden dan gemaakt van beton. De draagstructuur (wanden en vloeren) wordt gemaakt van bijvoorbeeld kruislaaghout (CLT), gelamineerde platen van Europees naaldhout uit duurzaam beheerde productiebossen.

Hout als bouwmateriaal is duurzaam omdat het met betrekkelijk weinig energie geproduceerd kan worden. Voor iedere gekapte boom worden kleine boompjes terug geplant. Na 10 jaar kunnen de bomen worden geoogst, waardoor wij onze toren terug “kweken”. Daarnaast zorgt hout voor (tijdelijke) opslag van CO2. Als het hout uiteindelijk bij sloop wordt gerecycled en/of verwerkt tot biomassa, zorgt dat voor een gesloten kringloop.

Houtbouw in Nederland maakt doorgaans gebruik van Europees hout. Het hout is afkomstig uit Duitse of Oostenrijkse bossen. Na het kappen worden deze bomen meteen weer aangeplant.

In Amstelwood wordt een sprinklerinstallatie toegepast om de brandveiligheid te waarborgen. Voor een houten gebouw gelden dezelfde brandveiligheidseisen als voor ieder ander gebouw. Hout brandt juist betrekkelijk langzaam en geleidt warmte niet goed. Bijkomend voordeel is dat het verkolen van brandend hout een laagje houtskool op het oppervlak vormt, waardoor een natuurlijk hitteschild ontstaat. Dit vertraagt de verbranding van het daaronder liggende hout aanzienlijk, waardoor de stabiliteit van de woning langer intact blijft. Tot slot komen bij de verbranding van hout betrekkelijk weinig giftige gassen vrij.

verkeer & parkeren

Er worden momenteel 107 parkeerplekken gerealiseerd. Om duurzaam vervoer te stimuleren zijn hierin een aantal deelauto’s en extra fietsplekken opgenomen. Amstelwood hanteert de uitgangspunten uit de parkeernota van de Gemeente Amstelveen.

Parkeren van bewoners en bezoekers zal plaatsvinden in een tweelaagse parkeergarage onder het niveau van de Ouderkerkerlaan.

Er is onderzoek gedaan naar het aantal verkeersbewegingen. Dit onderzoek is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag. De hoeveelheid verkeer in de toekomstige situatie laat geen verschil zien in de reguliere verkeersmodellen. Het aantal bewegingen blijft dus min of meer gelijk.

Ontsluiting van de parkeergarage vindt plaats aan de Ouderkerkerlaan. Deze afweging is gemaakt op basis van wensen uit de buurt en het voorkomen van extra verkeer in de achterliggende woonwijk.

Ja. Regelingen met toekomstige bewoners zijn echter nog nader te bepalen.

Er komt een inpandige fietsenstalling.

proces & planning

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het project. Zodra er een onherroepelijke vergunning is start de bouw, dit is echter geheel afhankelijk van het verloop van deze procedure. Het afgeven van een planning in dit stadium daarom onder voorbehoud. De inschatting is dat de eerste fysieke werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe plan (bijvoorbeeld sloop en grondwerkzaamheden) in Q2/Q3 2024 starten.